Kandidaat-notarissen

Register notarisklerk

Wendy Croux-Berkhof

 

Medewerkers

Miriam Lamkin-Frijns

Suzanne Souren-Wijne

Cindy Passau

Justine Boers

Laura Severijns

Veronique Habets

Kirsten Kluivers

Simone van Baal-Stijnen

Damaris Kentgens-Zwaanswijk

Sandra Marquet

Nicole Weijers-ten Haaf

mr. Stephanie Quaedvlieg

mr. Anne Wackers

mr. Seline Luijcks

Robbie Dinjens